Ylva Helen Kvikstad - Advokatfirma Hegg & Co

Medarbeidere

Advokat Ylva Helen Kvikstad

Advokat Ylva Helen Kvikstad tok mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø våren 2013. Hun har i tillegg en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra Universitet i Oslo.

Kvikstad har arbeidet som rådgiver hos Fylkesmannen i Finnmark (statsforvalteren) med klagesaksbehandling og tilsyn innenfor helse- og sosiallovgivningen. Videre har hun vært dommerfullmektig i til sammen to år i henholdsvis Alta tingrett og Øst-Finnmark tingrett. Hun har også arbeidet som politiadvokat i Finnmark politidistrikt i 3,5 år. Hun har derfor erfaring fra en rekke områder. Kvikstad tiltrådte hos Advokatfirmaet Hegg & Co i oktober 2021.

Advokat Kvikstad arbeider særskilt med strafferett som forsvarer og bistandsadvokat, barnevernsrett, barnefordelingssaker, arv- og familierett og saker etter avhendingsloven.