Rettsområder

Trygde- og sosialsaker

Trygde- og sosialsaker omhandler saker i folketrygdens regler for rett til ytelser for personer i spesielle livssituasjoner grunnet alder, sykdom m.m.

Trygde- og sosialsaker - Advokatfirma Hegg & Co