Rettsområder

Strafferett

Strafferett omhandler straffbare handlinger som forbrytelser og forseelser.

Strafferett - Advokatfirma Hegg & Co