Rettsområder

Rettsforhold angående fast eiendom

Omfatter blant annet megler- og takstmannansvar, bygg- og entrepriserett, avhendingsloven, bustadoppføringsloven og håndverkstjenesteloven.

Rettsforhold angående fast eiendom - Advokatfirma Hegg & Co