Før møtet med advokat

Ofte stilte spørsmål

Du bør ta kontakt med en advokat i alle rettslige forhold som betyr mye for deg personlig eller økonomisk, slik som inngåelse av ekteskap eller samboer, skilsmisse og arveoppgjør, kjøp og salg av fast eiendom, i kontraktsforhandlinger, inngåelse av arbeidsavtaler og ved erstatningskrav. Ikke vent til konflikten er et faktum før du tar kontakt med en advokat. 

Ta kontakt med oss for å avtale det første møtet. Førstegangskonsultasjon inntil en halv time er gratis. I løpet av dette møtet vil vi kunne vurdere hvilke alternativer som er mest aktuelle for deg. 

Før det første møtet med advokaten bør du ta deg tid til å lage en oversikt over saken din. Da blir det lettere for advokaten å gi deg rask og god hjelp. For deg kan dette også bety penger spart. Husk at når du går til advokat, betaler du for høyt kvalifisert juridisk rådgivning. Du betaler som hovedregel per time advokaten jobber for deg, derfor er det viktig for deg at advokatens tid anvendes best mulig. Det kan bli unødvendig dyrt å la advokaten bruke tid på å rydde i papirene dine.

På nettstedet Advokatenhjelperdeg.no får du tips om forberedelser du bør gjøre, papirer du bør ha klare o.l. under tjenesten Din sak.

Den første halvtimen er gratis. Se menypunktet Priser og betingelser for mer informasjon om utregning og betaling av salær. I enkelte saker dekkes advokatens salær enten av forsikringer eller det offentlige.

I de fleste private skadeforsikringer, slik som bil, hus og hytte, inngår en rettshjelpsdekning. Vilkårene kan variere noe mellom selskapene. Du bør derfor undersøke om oppdraget dekkes av forsikringen. Ta gjerne med deg forsikringspolisen og vilkårene til din advokat.

I straffesaker betales tiltaltes advokat oftest av det offentlige etter en timesats fastsatt av Justisdepartementet. Den samme oppgjørsform benyttes om det blir innvilget fri rettshjelp eller fritt rettsråd. Det er strenge inntektsbegrensninger for å få fri rettshjelp. Din advokat vil vite om det oppdrag du ønsker løst omfattes av ordningene.

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis blir dekket av staten. Dette gjelder i visse typer saker som er ansett som spesielt viktige for folks velferd, slik som familiesaker, klagesaker til Nav, erstatning for personskade, ved søknad om voldsoffererstatning, oppsigelse/utkasting av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. I andre saker kan man unntaksvis få fri rettshjelp etter konkret vurdering.

https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp/

Hegg & Co AS påtar seg ikke ansvar for oppfølgning av saker før oppdragsbekreftelse er sendt eller offentlig oppnevning foreligger.

Før oppdrag kan aksepteres må det foretas hvitvaskingskontroll hvor kundens identifikasjon kontrolleres. Etter en konkret avtalte med advokat fyller klient ut skjema som ligger her samt signere med bankID.