Før møtet med advokat

Har du rettshjelpsforsikring?

I de fleste private skadeforsikringer, slik som bil, hus og hytte, inngår en rettshjelpsdekning. Vilkårene kan variere noe mellom selskapene. Du bør derfor undersøke om oppdraget dekkes av forsikringen. Ta gjerne med deg forsikringspolisen og vilkårene til din advokat.