Hans Arne Nysæter - Advokatfirma Hegg & Co

Medarbeidere

Advokat Hans Arne Nysæter

Advokat  Vadsø/Tana – hans@advokathegg.no911 59 364

Advokat Hans Arne Nysæter er uteksaminert fra det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Etter utdannelsen jobbet han som universitetslektor på det juridiske fakultet, UiT. Videre har Nysæter tidligere jobbet som advokat i advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA, og som dommerfullmektig i Indre Finnmark tingrett. Han har med denne bakgrunn erfaring fra en rekke rettsområder.

Nysæter arbeider hovedsakelig med prosess for domstolene i straffesaker og sivile saker. Videre bistår han offentlige og private selskaper og sammenslutninger i et bredt spekter av saker. Han jobber også med kontraktsrett, selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, konkurs, reindriftsrett og energirett.

Nysæter er fast forsvarer i Hålogaland lagmannsrett samt i Indre og Østre Finnmark tingrett.