Rettsområder

Gjeldsforhandling og konkurs

Gjeldsforhandling og konkurs oppstår når et selskap eller privatperson ikke greier å betale sin gjeld. Ved en konkursbehandling skjer det en fullstendig gjennomgang av skyldnerens økonomi for å få fastslått størrelsen på eiendeler og gjeld.

Gjeldsforhandling og konkurs - Advokatfirma Hegg & Co