Rettsområder

Forsikringssaker

Forsikringssaker omhandler konflikter rundt service eller utbetaling fra forsikringsselskap, slik som krav om erstatning for tap av fysiske verdier eller ved personskade. Ofte vil forsikringen dekke utgifter til juridisk bistand.

Forsikringssaker - Advokatfirma Hegg & Co