Rettsområder

Forretningsjus

Forretningsjus omhandler problemstillinger innen kommersielle spørsmål og bistand ved kontrakter og tvister, i tillegg til selskapsstyrelse, oppkjøp og fusjon, arbeidsavtaler, finansering, og kontrakter innen kjøp, salg og leasing.

Forretningsjus - Advokatfirma Hegg & Co