Rettsområder

Fiskerirett

Dette saksområdet omhandler temaer innen fiskeri og fangst, slik som utøvelse av fiske, kvotetildeling, konsesjoner, administrative sanksjoner, fiskeriforvaltning og internasjonale avtaler.

Fiskerirett - Advokatfirma Hegg & Co