Rettsområder

Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Erstatningretten behandler både betingelsene for erstatningsansvar og reglene for hvordan selve erstatningen skal beregnes.

Erstatningsrett - Økonomisk erstatning | Advokatfirma Hegg & Co