Rettsområder

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon betyr at noen om nødvendig med tvang blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning. Det vanligste er ekspropriasjon av fast eiendom.

Ekspropriasjon - Advokatfirma Hegg & Co