Benny Solheim - Advokatfirma Hegg & Co

Medarbeidere

Advokat Benny Solheim

Advokat  Alta – benny@advokathegg.no452 70 060

Advokat Benny Solheim tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø våren 2004. Han har i tillegg en mastergrad (LL.M) fra Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg i Tyskland våren 2005.

Solheim har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og som utvalgssekretær for Kystfiskeutvalget for Finnmark. Han har videre arbeidet som dommerfullmektig i til sammen tre år, i henholdsvis Øst-Finnmark tingrett og Alta tingrett, og har følgelig erfaring fra mange rettsområder.

Solheim har arbeidet hos Advokatfirmaet Hegg & Co AS siden februar 2011. Han behersker engelsk og tysk.

Ved siden av stillingen som advokat, er han kostituert som dommer ved Utmarksdomstolen for Finnmark, og engasjert som sensor ved juridisk fakultet i Tromsø.

Advokat Solheim arbeider særskilt med strafferett (forsvarer og bistandsadvokat), barnerett, barnevernrett, arv og familierett (skifte), arbeidsrett, offentlig rett/forvaltningsrett, samt døds- og konkursbo.

Solheim er fast bistandsadvokat for Vestre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.