Rettsområder

Arve- og skiftesaker

Arveretten omhandler rettsreglene som gjelder arvegangen etter en persons død.

Arveretten og skiftesaker | Advokatfirma Hegg & Co