Rettsområder

Arbeidsrett

Arbeidsrett er en vanlig fellesbetegnelse på arbeidslivets regelverk. Arbeidsretten deles vanligvis opp i to deler; den individuelle del og den kollektive del. Den individuelle del inneholder reglene som gjelder den enkelte arbeidstaker og dens forhold til sin arbeidsgiver. Den kollektive del inneholder reglene om tariffavtaler, hvem som er bundet av dem, og tolkingen av slike avtaler.

Arbeidsrett - Advokatfirma Hegg & Co