Anne Marit Pedersen - Advokatfirma Hegg & Co

Medarbeidere

Advokat Anne Marit Pedersen

Advokat  Vadsø/Tana – am@advokathegg.no406 47 711

Advokat Anne Marit Pedersen tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1997. Pedersen har erfaring fra både offentlig forvaltning og privat sektor etter å ha jobbet for Finnmark fylkeskommune og Tana kommune, samt at hun har vært konsulent i Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddás/Samisk Nærings- og utredningssenter (SEG).

Videre har hun vært dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Indre Finnmark tingrett, og fra 2008 til 2014 var hun medlem av Finnmarkskommisjonen.

Advokat Pedersen jobber særlig med barnefordelingssaker, fast eiendoms rettsforhold, rettighetsspørsmål, arv- og familierett, dødsbobehandling, samt at hun representerer både offentlige og private parter i barnevernssaker. Hun er fast bistandsadvokat ved Indre og Østre Finnmark tingrett.