Anne Beldo - Advokatfirma Hegg & Co

Medarbeidere

Advokat Anne Beldo

Advokat  Alta – anne@advokathegg.no479 02 832

Advokat Anne Beldo tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2010, samt ved Kings College i London med fordypning i konkurranserett (LL.M). I tillegg har hun en bachelorgrad i offentlig ledelse og administrasjon fra Universitetet i Oslo.

Beldo har arbeidserfaring fra det offentlige som juridisk rådgiver/grunnforvalter i Alta kommune. Hun tiltrådte hos Advokatfirmaet Hegg & Co i august 2012, og hun ble partner i selskapet i august 2015.

I tillegg har hun erfaring som sensor ved ulike universiteter samt diverse styreverv.

Beldo har erfaring fra de fleste rettsområder. Hun arbeider særlig med:

  • Arbeidsrett
  • Avhendingsaker (kjøp og salg av bolig) og generell kjøpsrett
  • Familierett (oppgjør mellom ektefeller og samboere, barnefordeling og barnevern)
  • Kontraktsrett og erstatningsrett
  • Grunnerverv, forhandling av utbyggingsavtaler og bistand til seksjonering.
  • Plan og bygningsrettslige spørsmål, og tingsrett
  • Ekspropriasjonsrett og skjønnssaker
  • Samt i straffesaker som forsvarer og bistandsadvokat