Andreas Hegg - Advokatfirma Hegg & Co

Medarbeidere

Advokat Andreas Hegg

Advokat  Alta – andreas@advokathegg.no 975 20 920

Advokat Hegg har siden 1999 arbeidet som advokat. Han har gjennom mange år arbeidet innen de fleste rettsområder. Han er styreleder og partner i Advokatfirmaet Hegg & Co AS.

Advokat Hegg arbeider særlig med forretningsjus, kontraktsrett, forhandlinger, dødsbo, konkursbo, eiendomsutvikling og eiendomsmegling/-oppgjør.